thumbnail

VinnyList.com

Je katalog vín, dohledatelný podle nejrůznějších členění. Najdete zde podrobný popis vín, včetně senzorického hodnocení využitelného pro vzdělávání personálu vinoték nebo pohostinských zařízení. Komunikační rozhraní mezi vinařem a vinotékama. (odpadá komunikace mezi vinařem a vinotékou stačí jen ...

VinnyList.com